Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarceWzory

Wzór do wypełnienia formularza dla Klienta od 25 grudnia

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - konsumenci od 25 grudnia

Protokół reklamacyjny od 25 grudnia

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.multibrend.eu/


I Postanowienia ogólne


1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego Multibrend.eu dostępnego pod adresem: http://www.multibrend.eu/ jest S.V. Victor Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039493, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 532-17-35-280, REGON: 0162511296, z siedzibą przy ul. Dobra 39, 05-075 Warszawa Wesoła.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Multibrend.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego Multibrend.eu jest sprzedaż detaliczna sukienek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie Multibrend.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
7. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami a mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności te, które zostały wymienione w ust. 6 powyżej.
8. W odniesieniu do umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą wyłącznie właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
9. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, które odpowiednio regulują ten obowiązek

II Definicje

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin
2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.multibrend.eu/
3. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA– S.V. Victor Sp. z o.o., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039493, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 532-17-35-280, REGON: 0162511296, z siedzibą przy ul. Dobra 39, 05-075 Warszawa Wesoła.
4. KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem http://www.multibrend.eu/ oraz telefonicznie lub mailowo
5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego Multibrend.eu, telefonicznie, mailowo oferta zawarcia umowy sprzedaży
6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym Multibrend.eu oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym Multibrend.eu
9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo
10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej: http://www.multibrend.eu/
11. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do subskrybentów informacji handlowych własnych produktów sklepu Multibrend.eu
12. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego Multibrend.eu
13. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego Multibrend.eu, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III Rejestracja

1. Rejestracja w sklepie internetowym Multibrend.eu jest dobrowolna i bezpłatna.
2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu ,podając w nim swoje prawdziwe dane.
3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
a. Imię
b. Nazwisko
c. Adres E-mail
4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
5. Użytkownik może również dokonać rejestracji konta podczas składania zamówienia zamówienia przez formularz znajdujący się w sklepie nie będąc zalogowanym. W tym celu powinien zaznaczyć checkbox z opcją: „zarejestruj mnie i wyślij hasło”.
6. Hasło zostanie przesłane na adres mailowy, podany przy Rejestracji. Prosi się o niezwłoczną zmianę hasła po pierwszym logowaniu.
7. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
8. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

IV Zamówienia

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową http://www.multibrend.eu/ oraz mailowo pod adresem:  multibrend01@gmail.com. Dodatkowo można składać zamówienia telefonicznie w godzinach pracy sklepu od 10:00 do 19:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) pod numerem 604544377.
2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
5. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie Multibrend.eu. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji.
6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.
7. „Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „zamów”. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy, którymi są: Imię/Nazwisko/Ulica/Miasto/Kod Pocztowy/Telefon/Adres e-mail.
9. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru. Klient składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres do wystawienia faktury, wpisując go odpowiednio wedle potrzeby.
10. Końcowym etapem jest wybranie sposobu do zapłaty oraz określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT). Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „Przejdź do podsumowania zamówienia” a dalej „Wyślij zamówienie” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia, lub też wybrać przycisk „Cofnij” w celu wprowadzenia zmian w składanym zamówieniu.
11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo lub telefonicznie. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
12. Klient może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
13. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.
14. Wysyłka towaru następuje w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia.

V Sposób płatności

1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a. przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia
na konto: Bank Zachodni WBK | BZ WBK - 12 1090 1753 0000 0001 3222 5815
S. V. VICTOR Sp. z o. o.
ul. Dobra 39
05-075 Warszawa Wesoła

określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego
b. za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
c. płatność gotówką przy odbiorze osobistym ul. Dobra 39, 05-075 Warszawa Wesoła
po uprzednim umówieniu telefonicznym: 604544377 w godzinach 10:00-19:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
d. poprzez płatności PayPal

3. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

VI Realizacja dostawy

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta, podczas składanego zamówienia.
3. Koszta dostawy towaru do Klienta ponosi Klient.
4. W sytuacji zamówień na kwotę 600 zł oraz wyższą, koszt dostawy towaru do Klienta ponosi Sklep.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

VII Reklamacje

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie reklamowanego Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa nie będą możliwe Sprzedawca zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 ( czternastu) dni.
5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6. Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – jeżeli została udzielona
lub
b. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.
1. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu, Klient ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

VIII Gwarancja

1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego Multibrend.eu nie są objęte gwarancją sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową określoną w dziale VII Reklamacje.
2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.

IX Zwroty – odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: multibrend01@gmail.com bądź też listownie na adres:

S. V. VICTOR Sp. z o. o.
ul. Dobra 39
05-075 Warszawa Wesoła

2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni). Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł
4. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
e. dostarczania prasy;
f. usług w zakresie gier hazardowych
g. świadczenie usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

X Wymiana

1. Sklep dopuszcza wymianę towaru na zasadach określonych w niniejszym dziale.
2. Wymianie podlega towar, który nie nosi śladów używania.
3. Do towaru konieczne jest dołączenie oryginału dowodu zakupu, tj. paragonu lub Faktury VAT, oraz pisemna informacja o wymianie
4. Procedura wymiany przedstawia się następująco: Klient o zamiarze wymiany informuje sklep poprzez telefon lub e-mail w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki.
5. Odesłanie towaru Klient odsyła na adres sklepu, na koszt własny.
6. Wpłata ponownych kosztów wysyłki następuje poprzez wpłatę na konto sprzedawcy.
7. Przesyłki wysyłane na koszt sklepu nie są odbierane.
8. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wymian należy kontaktować się ze Sklepem poprzez dane kontaktowe: e-mail: multibrend01@gmail.com lub poprzez telefon: 604544377.

XI Polityka prywatności

1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4. Administrator sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.
6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.
7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.
9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.
10. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:
a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów
b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego
c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie
d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień
11. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Ulica/Miasto/Kod Pocztowy/Telefon/Adres e-mail.
12. Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazywanie swojego adresu e-mail przez Administratora do Grupy Allegro Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, z którą współpracuje Administrator, wyłącznie w celu zbierania opinii o przeprowadzonych transakcjach.
13. Zgoda, o której mowa powyżej może zostać wyrażona poprzez akceptację okienka checkbox znajdującego się przy formularzu składania zamówienia.
14. Administrator prosi w miarę możliwości o wyrażanie zgody na przekazywanie adresu e-mail w celu zbierania opinii, bowiem może mieć ona wpływ na ulepszenie funkcjonalności i działań sklepu pod kątem Klientów.
15. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień
Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres:  multibrend01@gmail.com bądź też listownie na adres Sprzedawcy:

S. V. VICTOR Sp. z o. o.
ul. Dobra 39
05-075 Warszawa Wesoła

XII Polityka cookies

1. Sklep internetowy http://www.multibrend.eu/ wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
5. Sklep internetowy http://www.multibrend.eu/ wykorzystuje następujące pliki cookies:
a) stałe;
b) analityczne;
c) zewnętrzne.
6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika
tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości
7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania
b) czas wysłania odpowiedzi
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
f) informacje o przeglądarce Użytkownika
g) informacje o adresie IP
8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

XIII Usługi Elektroniczne

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.multibrend.eu/ następujące usługi elektroniczne:
a)założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz
c) newsletter
2. Świadczenie usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz świadczenia usługi biuletynu zawarte są na czas nieoznaczony.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.multibrend.eu/ poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: multibrend01@gmail.com lub pisemnie na adres: S. V. VICTOR Sp. z o. o. ul. Dobra 39 05-075 Warszawa Wesoła. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
8. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@multibrend.eu, multibrend01@gmail.com lub pisemnie na adres: S. V. VICTOR Sp. z o. o. ul. Dobra 39 05-075 Warszawa Wesoła.
9. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
10. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
12. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez strony sposób.

XIV Postanowienia końcowe

1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie.
2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a. telefon: 604544377 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-19:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
b. e-mail:  multibrend01@gmail.com
c. pisemnie na adres: S. V. VICTOR Sp. z o. o. ul. Dobra 39 05-075 Warszawa Wesoła

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego Multibrend.eu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
7. Nazwa sklepu internetowego Multibrend.eu adres pod którym jest dostępny: http://www.multibrend.eu/ oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12.07.2014.